Syarat Perkhidmatan untuk pemuat turun video dalam talian

Selamat datang ke pemuat turun video dalam talian

Terma dan syarat ini menggariskan peraturan dan peraturan untuk penggunaan Laman Web pemuat turun video dalam talian, yang terletak di https://online-videos-downloader.com/. Dengan mengakses laman web ini (online-videos-downloader.com) kami menganggap anda menerima terma dan syarat ini. Jangan terus menggunakan pemuat turun video dalam talian jika anda tidak bersetuju untuk mengambil semua terma dan syarat yang dinyatakan di halaman ini. Terminologi berikut digunakan pada Terma dan Syarat ini, Pernyataan Privasi dan Notis Penafian dan semua Perjanjian: “Pelanggan†, “Anda†dan “Anda†merujuk kepada anda, orang yang log masuk ke laman web ini dan mematuhi Syarikat’ s terma dan syarat. “Syarikat†, “Sendiri†, “Kami†, “Kami†dan “Kami†, merujuk kepada Syarikat kami. “Parti†, “Parties†, atau “Kami†, merujuk kepada kedua-dua Pelanggan dan diri kita sendiri. Semua terma merujuk kepada tawaran, penerimaan dan pertimbangan pembayaran yang diperlukan untuk menjalankan proses bantuan kami kepada Pelanggan dengan cara yang paling sesuai untuk tujuan nyata memenuhi keperluan Pelanggan berkenaan dengan peruntukan Syarikat. perkhidmatan yang dinyatakan, mengikut dan tertakluk kepada, undang-undang semasa Belanda. Sebarang penggunaan istilah di atas atau perkataan lain dalam bentuk tunggal,

biskut

Kami menggunakan penggunaan kuki. Dengan mengakses Pemuat turun video dalam talian, anda bersetuju untuk menggunakan kuki dalam persetujuan dengan Dasar Privasi Online-videos-downloader.com. Kebanyakan tapak web interaktif menggunakan kuki untuk membolehkan kami mendapatkan semula butiran pengguna untuk setiap lawatan. Kuki digunakan oleh laman web kami untuk membolehkan kefungsian kawasan tertentu untuk memudahkan orang melawat tapak web kami. Beberapa ahli gabungan/rakan kongsi pengiklanan kami juga mungkin menggunakan kuki.

Lesen

Melainkan dinyatakan sebaliknya, online-videos-downloader.com dan/atau pemberi lesennya memiliki hak harta intelek untuk semua bahan pada Pemuat turun video dalam talian. Semua hak harta intelek adalah terpelihara. Anda boleh mengakses ini daripada pemuat turun video Percuma Dalam Talian untuk kegunaan peribadi anda tertakluk pada sekatan yang ditetapkan dalam terma dan syarat ini. Anda tidak boleh: This Agreement shall begin on the date hereof. Sebahagian daripada laman web ini menawarkan peluang kepada pengguna untuk menyiarkan dan bertukar-tukar pendapat dan maklumat dalam bahagian tertentu laman web tersebut. online-videos-downloader.com tidak menapis, mengedit, menerbitkan atau menyemak Komen sebelum kehadirannya di tapak web. Komen tidak menggambarkan pandangan dan pendapat online-videos-downloader.com, ejen dan/atau ahli gabungannya. Komen mencerminkan pandangan dan pendapat orang yang menyiarkan pandangan dan pendapat mereka. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, online-videos-downloader.com tidak akan bertanggungjawab ke atas Komen atau untuk sebarang liabiliti, kerosakan atau perbelanjaan yang disebabkan dan/atau dialami akibat daripada sebarang penggunaan dan/atau pengeposan dan/atau penampilan Komen di laman web ini. online-videos-downloader.com berhak untuk memantau semua Komen dan mengalih keluar sebarang Komen yang boleh dianggap tidak sesuai, menyinggung perasaan atau menyebabkan pelanggaran Terma dan Syarat ini. Anda menjamin dan menyatakan bahawa: Anda dengan ini memberikan online-videos-downloader.com lesen bukan eksklusif untuk menggunakan, mengeluarkan semula, mengedit dan memberi kebenaran kepada orang lain untuk menggunakan, menghasilkan semula dan mengedit mana-mana Komen anda dalam sebarang dan semua bentuk, format atau media.

Hiperpautan ke Kandungan kami

Organisasi berikut mungkin memaut ke Laman Web kami tanpa kelulusan bertulis terlebih dahulu: Organisasi ini boleh memaut ke halaman utama kami, ke penerbitan atau maklumat Laman Web lain selagi pautan: (a) tidak dalam apa-apa cara mengelirukan; (b) tidak secara palsu membayangkan penajaan, pengendorsan atau kelulusan pihak yang menghubungkan dan produk dan/atau perkhidmatannya; dan (c) sesuai dalam konteks tapak pihak yang memautkan. Kami mungkin mempertimbangkan dan meluluskan permintaan pautan lain daripada jenis organisasi berikut: Kami akan meluluskan permintaan pautan daripada organisasi ini jika kami memutuskan bahawa: (a) pautan itu tidak akan membuatkan kami memandang tidak baik kepada diri kami sendiri atau perniagaan kami yang diiktiraf; (b) organisasi tidak mempunyai sebarang rekod negatif dengan kami; (c) manfaat kepada kami daripada keterlihatan hiperpautan mengimbangi ketiadaan online-videos-downloader.com; dan (d) pautan adalah dalam konteks maklumat sumber am. Organisasi ini boleh memaut ke halaman utama kami selagi pautan: (a) tidak dalam apa-apa cara mengelirukan; (b) tidak secara palsu membayangkan penajaan, pengendorsan atau kelulusan pihak yang menghubungkan dan produk atau perkhidmatannya; dan (c) sesuai dalam konteks tapak pihak yang memautkan. Jika anda adalah salah satu organisasi yang disenaraikan dalam perenggan 2 di atas dan berminat untuk memaut ke tapak web kami, anda mesti memaklumkan kami dengan menghantar e-mel ke online-videos-downloader.com. Sila sertakan nama anda, nama organisasi anda, maklumat hubungan serta URL tapak anda, senarai mana-mana URL yang anda ingin pautkan ke Laman Web kami dan senarai URL di tapak kami yang anda ingin pautan. Tunggu 2-3 minggu untuk maklum balas. Organisasi yang diluluskan boleh membuat hyperlink ke Laman Web kami seperti berikut: Tiada penggunaan logo online-videos-downloader.com atau karya seni lain akan dibenarkan untuk memautkan tanpa perjanjian lesen tanda dagangan.

bingkai

Tanpa kelulusan dan kebenaran bertulis terlebih dahulu, anda tidak boleh membuat bingkai di sekeliling Halaman Web kami yang mengubah dalam apa jua cara persembahan visual atau penampilan Laman Web kami.

Liabiliti Kandungan

Kami tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kandungan yang muncul di Laman Web anda. Anda bersetuju untuk melindungi dan mempertahankan kami daripada semua tuntutan yang meningkat di Laman Web anda. Tiada pautan harus muncul di mana-mana Laman Web yang boleh ditafsirkan sebagai fitnah, lucah atau jenayah, atau yang melanggar, sebaliknya melanggar, atau menyokong pelanggaran atau pelanggaran lain, mana-mana hak pihak ketiga.

Privasi Anda

Sila baca Dasar Privasi

Pemeliharaan Hak

Kami berhak meminta anda mengalih keluar semua pautan atau mana-mana pautan tertentu ke Laman Web kami. Anda meluluskan untuk segera mengalih keluar semua pautan ke Laman Web kami atas permintaan. Kami juga berhak untuk meminda terma dan syarat ini dan polisi memautkan pada bila-bila masa. Dengan memaut secara berterusan ke Laman Web kami, anda bersetuju untuk terikat dan mematuhi terma dan syarat pemautan ini.

Pembuangan pautan dari tapak web kami

Jika anda menemui sebarang pautan di Laman Web kami yang menyinggung atas apa-apa sebab, anda bebas untuk menghubungi dan memaklumkan kami pada bila-bila masa. Kami akan mempertimbangkan permintaan untuk mengalih keluar pautan tetapi kami tidak berkewajipan untuk atau lebih atau untuk membalas terus kepada anda. Kami tidak memastikan bahawa maklumat di laman web ini adalah betul, kami tidak menjamin kesempurnaan atau ketepatannya; kami juga tidak berjanji untuk memastikan bahawa tapak web kekal tersedia atau bahan di tapak web sentiasa dikemas kini.

Penafian

Setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, kami mengecualikan semua representasi, waranti dan syarat yang berkaitan dengan laman web kami dan penggunaan laman web ini. Tiada apa-apa dalam penafian ini akan: Had dan larangan liabiliti yang ditetapkan dalam Seksyen ini dan di tempat lain dalam penafian ini: (a) tertakluk kepada perenggan sebelumnya; dan (b) mengawal semua liabiliti yang timbul di bawah penafian itu, termasuk liabiliti yang timbul dalam kontrak, dalam tort dan untuk pelanggaran kewajipan statutori. Selagi laman web dan maklumat serta perkhidmatan di laman web disediakan secara percuma, kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan dalam apa jua bentuk.