Dasar Privasi untuk pemuat turun video dalam talian

Kemas kini terakhir pada 11 Oktober 2021 Terima kasih kerana memilih untuk menjadi sebahagian daripada komuniti kami di online-videos-downloader.com. Kami komited untuk melindungi maklumat peribadi anda dan hak privasi anda. Jika anda mempunyai sebarang soalan atau kebimbangan mengenai notis privasi ini atau amalan kami berkenaan dengan maklumat peribadi anda, sila hubungi kami di https://online-videos-downloader.com/contact. Notis privasi ini menerangkan cara kami mungkin menggunakan maklumat anda jika anda:
Lawati laman web kami di https://online-videos-downloader.com/
Berinteraksi dengan kami dalam cara lain yang berkaitan ― termasuk sebarang jualan, pemasaran atau acara
dalam notis privasi ini, jika kami merujuk kepada: “Laman web,†kami merujuk kepada mana-mana tapak web kami yang merujuk atau memaut kepada dasar ini
“Perkhidmatan,†kami merujuk kepada Laman Web kami, dan perkhidmatan lain yang berkaitan, termasuk sebarang jualan, pemasaran atau acara
Tujuan notis privasi ini adalah untuk menerangkan kepada anda dengan cara yang paling jelas tentang maklumat yang kami kumpulkan, cara kami menggunakannya dan hak yang anda ada berhubung dengannya. Jika terdapat sebarang terma dalam notis privasi ini yang anda tidak bersetuju, sila hentikan penggunaan Perkhidmatan kami dengan serta-merta.

Sila baca notis privasi ini dengan teliti, kerana ia akan membantu anda memahami perkara yang kami lakukan dengan maklumat yang kami kumpulkan.

ISI KANDUNGAN 1. APAKAH MAKLUMAT YANG KAMI KUMPUL?
2. BAGAIMANA KAMI MENGGUNAKAN MAKLUMAT ANDA?
3. ADAKAH MAKLUMAT ANDA DIKONGSI DENGAN SESIAPA?
4. MAKLUMAT ANDA AKAN DIKONGSI DENGAN SIAPA?
5. ADAKAH KITA MENGGUNAKAN COOKIES DAN TEKNOLOGI PENGESAN YANG LAIN?
6. ADAKAH MAKLUMAT ANDA DIPINDAHKAN KE ANTARABANGSA?
7. BERAPA LAMA KAMI MENYIMPAN MAKLUMAT ANDA?
8. BAGAIMANAKAH KAMI MENJAGA MAKLUMAT ANDA SELAMAT?
9. APAKAH HAK PRIVASI ANDA?
10. KAWALAN UNTUK CIRI JANGAN JEJAK
11. ADAKAH PENDUDUK CALIFORNIA MEMPUNYAI HAK PRIVASI TERTENTU?
12. ADAKAH KAMI MEMBUAT KEMASKINI KEPADA NOTIS INI?
13. BAGAIMANA ANDA BOLEH MENGHUBUNGI KAMI TENTANG NOTIS INI?
14. BAGAIMANAKAH ANDA BOLEH MENYEMAK, MENGEMASKINI ATAU MENGHAPUSKAN DATA YANG KAMI KUMPUL DARIPADA ANDA?

1. APAKAH MAKLUMAT YANG KAMI KUMPUL?

Maklumat peribadi yang anda dedahkan kepada kami Ringkasnya: Kami mengumpul maklumat peribadi yang anda berikan kepada kami.
Kami mengumpul maklumat peribadi yang anda berikan secara sukarela kepada kami apabila anda menyatakan minat untuk mendapatkan maklumat tentang kami atau produk dan Perkhidmatan kami, apabila anda mengambil bahagian dalam aktiviti di Laman Web atau sebaliknya apabila anda menghubungi kami.
Maklumat peribadi yang kami kumpulkan bergantung pada konteks interaksi anda dengan kami dan Laman Web, pilihan yang anda buat dan produk serta ciri yang anda gunakan. Maklumat peribadi yang kami kumpulkan mungkin termasuk yang berikut:
Semua maklumat peribadi yang anda berikan kepada kami mestilah benar, lengkap dan tepat, dan anda mesti memberitahu kami tentang sebarang perubahan pada maklumat peribadi tersebut. Maklumat dikumpul secara automatik Ringkasnya: Beberapa maklumat — seperti alamat Internet Protocol (IP) anda dan/atau ciri penyemak imbas dan peranti — dikumpul secara automatik apabila anda melawati Laman Web kami. Kami mengumpul maklumat tertentu secara automatik apabila anda melawati, menggunakan atau menavigasi Laman Web. Maklumat ini tidak mendedahkan identiti khusus anda (seperti nama atau maklumat hubungan anda) tetapi mungkin termasuk maklumat peranti dan penggunaan, seperti alamat IP anda, ciri penyemak imbas dan peranti, sistem pengendalian, pilihan bahasa, URL rujukan, nama peranti, negara, lokasi , maklumat tentang bagaimana dan bila anda menggunakan Laman Web kami dan maklumat teknikal lain. Maklumat ini diperlukan terutamanya untuk mengekalkan keselamatan dan operasi Laman Web kami, dan untuk tujuan analisis dan pelaporan dalaman kami.
Seperti kebanyakan perniagaan, kami juga mengumpul maklumat melalui kuki dan teknologi serupa.
Maklumat yang kami kumpulkan termasuk:
Log dan Data Penggunaan. Data log dan penggunaan ialah maklumat berkaitan perkhidmatan, diagnostik, penggunaan dan prestasi yang dikumpul secara automatik oleh pelayan kami apabila anda mengakses atau menggunakan Laman Web kami dan yang kami rekodkan dalam fail log. Bergantung pada cara anda berinteraksi dengan kami, data log ini mungkin termasuk alamat IP anda, maklumat peranti, jenis penyemak imbas dan tetapan serta maklumat tentang aktiviti anda dalam Laman Web (seperti cap tarikh/masa yang dikaitkan dengan penggunaan anda, halaman dan fail yang dilihat, carian dan tindakan lain yang anda ambil seperti ciri yang anda gunakan), maklumat acara peranti (seperti aktiviti sistem, laporan ralat (kadangkala dipanggil ‘crash dumps’) dan tetapan perkakasan). Data Peranti. Kami mengumpul data peranti seperti maklumat tentang komputer, telefon, tablet atau peranti lain yang anda gunakan untuk mengakses Laman Web. Bergantung pada peranti yang digunakan, data peranti ini mungkin termasuk maklumat seperti alamat IP anda (atau pelayan proksi), nombor pengenalan peranti dan aplikasi, lokasi, jenis penyemak imbas, model perkakasan pembekal perkhidmatan Internet dan/atau pembawa mudah alih, sistem pengendalian dan konfigurasi sistem maklumat. Data Lokasi. Kami mengumpul data lokasi seperti maklumat tentang lokasi peranti anda, yang boleh sama ada tepat atau tidak tepat. Berapa banyak maklumat yang kami kumpul bergantung pada jenis dan tetapan peranti yang anda gunakan untuk mengakses Laman Web. Sebagai contoh, kami mungkin menggunakan GPS dan teknologi lain untuk mengumpul data geolokasi yang memberitahu kami lokasi semasa anda (berdasarkan alamat IP anda). Anda boleh menarik diri daripada membenarkan kami mengumpul maklumat ini sama ada dengan menolak akses kepada maklumat atau dengan melumpuhkan tetapan Lokasi anda pada peranti anda. Walau bagaimanapun, ambil perhatian, jika anda memilih untuk menarik diri, anda mungkin tidak dapat menggunakan aspek tertentu Perkhidmatan. Maklumat yang dikumpul daripada sumber lain Ringkasnya: Kami mungkin mengumpul data terhad daripada pangkalan data awam, rakan kongsi pemasaran dan sumber luar yang lain. Untuk meningkatkan keupayaan kami untuk menyediakan pemasaran, tawaran dan perkhidmatan yang berkaitan kepada anda dan mengemas kini rekod kami, kami mungkin mendapatkan maklumat tentang anda daripada sumber lain, seperti pangkalan data awam, rakan kongsi pemasaran bersama, program gabungan, penyedia data, serta daripada pihak ketiga yang lain. Maklumat ini termasuk alamat surat-menyurat, jawatan kerja, alamat e-mel, nombor telefon, data niat (atau data tingkah laku pengguna), alamat Protokol Internet (IP), profil media sosial, URL media sosial dan profil tersuai, untuk tujuan pengiklanan yang disasarkan dan promosi acara .

2. BAGAIMANA KAMI MENGGUNAKAN MAKLUMAT ANDA?

Ringkasnya: Kami memproses maklumat anda untuk tujuan berdasarkan kepentingan perniagaan yang sah, pemenuhan kontrak kami dengan anda, pematuhan dengan kewajipan undang-undang kami dan/atau persetujuan anda. Kami menggunakan maklumat peribadi yang dikumpul melalui Laman Web kami untuk pelbagai tujuan perniagaan yang diterangkan di bawah. Kami memproses maklumat peribadi anda untuk tujuan ini dengan bergantung pada kepentingan perniagaan kami yang sah, untuk memasuki atau melaksanakan kontrak dengan anda, dengan persetujuan anda, dan/atau untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami. Kami menunjukkan alasan pemprosesan khusus yang kami harapkan di sebelah setiap tujuan yang disenaraikan di bawah.
Kami menggunakan maklumat yang kami kumpul atau terima: Untuk menghantar maklumat pentadbiran kepada anda. Kami mungkin menggunakan maklumat peribadi anda untuk menghantar maklumat produk, perkhidmatan dan ciri baharu dan/atau maklumat tentang perubahan kepada terma, syarat dan dasar kami.
Untuk melindungi Perkhidmatan kami. Kami mungkin menggunakan maklumat anda sebagai sebahagian daripada usaha kami untuk memastikan Laman Web kami selamat dan terjamin (contohnya, untuk pemantauan dan pencegahan penipuan).
Untuk menguatkuasakan terma, syarat dan dasar kami untuk tujuan perniagaan, untuk mematuhi keperluan undang-undang dan peraturan atau berkaitan dengan kontrak kami.
Untuk bertindak balas terhadap permintaan undang-undang dan mencegah bahaya. Jika kami menerima sepina atau permintaan undang-undang lain, kami mungkin perlu memeriksa data yang kami pegang untuk menentukan cara membalas.
Penuhi dan uruskan pesanan anda. Kami mungkin menggunakan maklumat anda untuk memenuhi dan mengurus pesanan, pembayaran, pemulangan dan pertukaran anda yang dibuat melalui Laman Web.
Mentadbir cabutan hadiah dan pertandingan. Kami mungkin menggunakan maklumat anda untuk mentadbir cabutan hadiah dan pertandingan apabila anda memilih untuk menyertai pertandingan kami.
Untuk menyampaikan dan memudahkan penyampaian perkhidmatan kepada pengguna. Kami mungkin menggunakan maklumat anda untuk memberikan anda perkhidmatan yang diminta.
Untuk menjawab pertanyaan pengguna/menawarkan sokongan kepada pengguna. Kami mungkin menggunakan maklumat anda untuk menjawab pertanyaan anda dan menyelesaikan sebarang isu yang mungkin anda hadapi dengan penggunaan Perkhidmatan kami.
Untuk menghantar komunikasi pemasaran dan promosi kepada anda. Kami dan/atau rakan kongsi pemasaran pihak ketiga kami boleh menggunakan maklumat peribadi yang anda hantar kepada kami untuk tujuan pemasaran kami, jika ini mengikut keutamaan pemasaran anda. Sebagai contoh, apabila menyatakan minat untuk mendapatkan maklumat tentang kami atau Laman Web kami, melanggan pemasaran atau sebaliknya menghubungi kami, kami akan mengumpul maklumat peribadi daripada anda. Anda boleh menarik diri daripada e-mel pemasaran kami pada bila-bila masa (lihat “APAKAH HAK PRIVASI ANDA?†di bawah).
Hantarkan pengiklanan yang disasarkan kepada anda. Kami mungkin menggunakan maklumat anda untuk membangunkan dan memaparkan kandungan dan pengiklanan yang diperibadikan (dan bekerjasama dengan pihak ketiga yang berbuat demikian) yang disesuaikan dengan minat dan/atau lokasi anda dan untuk mengukur keberkesanannya.

3. ADAKAH MAKLUMAT ANDA DIKONGSI DENGAN SESIAPA?

Ringkasnya: Kami hanya berkongsi maklumat dengan persetujuan anda, untuk mematuhi undang-undang, untuk memberi anda perkhidmatan, untuk melindungi hak anda atau untuk memenuhi kewajipan perniagaan. Kami mungkin memproses atau berkongsi data anda yang kami pegang berdasarkan asas undang-undang berikut:
Lebih khusus lagi, kami mungkin perlu memproses data anda atau berkongsi maklumat peribadi anda dalam situasi berikut:
Pemindahan Perniagaan. Kami mungkin berkongsi atau memindahkan maklumat anda berkaitan dengan, atau semasa rundingan, sebarang penggabungan, penjualan aset syarikat, pembiayaan, atau pemerolehan semua atau sebahagian perniagaan kami kepada syarikat lain.
Penjual, Perunding dan Pembekal Perkhidmatan Pihak Ketiga Lain. Kami mungkin berkongsi data anda dengan vendor pihak ketiga, pembekal perkhidmatan, kontraktor atau ejen yang melaksanakan perkhidmatan untuk kami atau bagi pihak kami dan memerlukan akses kepada maklumat sedemikian untuk melakukan kerja itu. Contohnya termasuk: pemprosesan pembayaran, analisis data, penghantaran e-mel, perkhidmatan pengehosan, perkhidmatan pelanggan dan usaha pemasaran. Kami mungkin membenarkan pihak ketiga yang terpilih menggunakan teknologi penjejakan di Laman Web, yang akan membolehkan mereka mengumpul data bagi pihak kami tentang cara anda berinteraksi dengan Laman Web kami dari semasa ke semasa. Maklumat ini mungkin digunakan untuk, antara lain, menganalisis dan menjejak data, menentukan kepopularan kandungan, halaman atau ciri tertentu dan lebih memahami aktiviti dalam talian. Melainkan diterangkan dalam notis ini, kami tidak berkongsi, menjual, menyewa atau berdagang mana-mana maklumat anda dengan pihak ketiga untuk tujuan promosi mereka. Kami mempunyai kontrak dengan pemproses data kami, yang direka untuk membantu melindungi maklumat peribadi anda. Ini bermakna bahawa mereka tidak boleh melakukan apa-apa dengan maklumat peribadi anda melainkan kami telah mengarahkan mereka untuk melakukannya. Mereka juga tidak akan berkongsi maklumat peribadi anda dengan mana-mana organisasi selain daripada kami. Mereka juga komited untuk melindungi data yang mereka pegang bagi pihak kami dan untuk mengekalkannya selama tempoh yang kami arahkan.
Pengiklan Pihak Ketiga. Kami mungkin menggunakan syarikat pengiklanan pihak ketiga untuk menyiarkan iklan apabila anda melawati atau menggunakan Laman Web. Syarikat-syarikat ini mungkin menggunakan maklumat tentang lawatan anda ke Laman Web kami dan tapak web lain yang terkandung dalam kuki web dan teknologi penjejakan lain untuk menyediakan iklan tentang barangan dan perkhidmatan yang menarik minat anda.

4. MAKLUMAT ANDA AKAN DIKONGSI DENGAN SIAPA?

Ringkasnya: Kami hanya berkongsi maklumat dengan pihak ketiga berikut. Kami hanya berkongsi dan mendedahkan maklumat anda dengan pihak ketiga berikut. Jika kami telah memproses data anda berdasarkan persetujuan anda dan anda ingin membatalkan persetujuan anda, sila hubungi kami menggunakan butiran hubungan yang diberikan dalam bahagian di bawah bertajuk “BAGAIMANA ANDA BOLEH MENGHUBUNGI KAMI TENTANG NOTIS INI?“.
Pengiklanan, Pemasaran Langsung dan Penjanaan Utama
Google AdSense
Pengoptimuman Kandungan
Carian Tapak Google dan Fon Google
Perkongsian dan Pengiklanan Media Sosial
AddToAny
Analitis Web dan Mudah Alih
Google Analitis

5. ADAKAH KITA MENGGUNAKAN COOKIES DAN TEKNOLOGI PENGESAN YANG LAIN?

Ringkasnya: Kami mungkin menggunakan kuki dan teknologi penjejakan lain untuk mengumpul dan menyimpan maklumat anda. Kami mungkin menggunakan kuki dan teknologi penjejakan yang serupa (seperti suar web dan piksel) untuk mengakses atau menyimpan maklumat. Maklumat khusus tentang cara kami menggunakan teknologi tersebut dan cara anda boleh menolak kuki tertentu dinyatakan dalam Notis Kuki kami.

6. ADAKAH MAKLUMAT ANDA DIPINDAHKAN KE ANTARABANGSA?

Ringkasnya: Kami mungkin memindahkan, menyimpan dan memproses maklumat anda di negara selain negara anda. Pelayan kami terletak di Amerika Syarikat, dan Ireland. Jika anda mengakses Laman Web kami dari luar Amerika Syarikat, dan Ireland, sila ambil perhatian bahawa maklumat anda mungkin dipindahkan ke, disimpan dan diproses oleh kami di kemudahan kami dan oleh pihak ketiga yang kami mungkin berkongsi maklumat peribadi anda (lihat “ADAKAH MAKLUMAT ANDA AKAN DIKONGSI DENGAN SESIAPA?†di atas), di Amerika Syarikat, Ireland dan negara lain. Jika anda seorang pemastautin di Kawasan Ekonomi Eropah (EEA) atau United Kingdom (UK), maka negara ini mungkin tidak semestinya mempunyai undang-undang perlindungan data atau undang-undang lain yang serupa yang komprehensif seperti yang terdapat di negara anda. Walau bagaimanapun, kami akan mengambil semua langkah yang perlu untuk melindungi maklumat peribadi anda mengikut notis privasi ini dan undang-undang yang terpakai. Klausa Kontrak Standard Suruhanjaya Eropah: Kami telah melaksanakan langkah-langkah untuk melindungi maklumat peribadi anda, termasuk dengan menggunakan Klausa Kontrak Standard Suruhanjaya Eropah untuk pemindahan maklumat peribadi antara syarikat kumpulan kami dan antara kami dan pembekal pihak ketiga kami. Klausa ini memerlukan semua penerima melindungi semua maklumat peribadi yang mereka proses yang berasal dari EEA atau UK mengikut undang-undang dan peraturan perlindungan data Eropah. Perjanjian Pemprosesan Data kami yang termasuk Klausa Kontrak Standard boleh disediakan atas permintaan/tersedia di sini: https://policies.google.com/privacy?hl=ms. Kami telah melaksanakan perlindungan bersesuaian yang serupa dengan pembekal dan rakan kongsi perkhidmatan pihak ketiga kami dan butiran lanjut boleh diberikan atas permintaan. Peraturan Korporat yang Mengikat: Ini termasuk satu set Peraturan Korporat Mengikat (“BCRs†) yang ditubuhkan dan dilaksanakan oleh __________. BCR kami telah diiktiraf oleh pihak berkuasa perlindungan data EEA dan UK sebagai menyediakan tahap perlindungan yang mencukupi kepada maklumat peribadi yang kami proses di peringkat antarabangsa. Anda boleh mendapatkan salinan BCR kami di sini: https://policies.google.com/privacy?hl=ms.

7. BERAPA LAMA KAMI MENYIMPAN MAKLUMAT ANDA?

Ringkasnya: Kami menyimpan maklumat anda selama yang diperlukan untuk memenuhi tujuan yang digariskan dalam notis privasi ini melainkan dikehendaki sebaliknya oleh undang-undang. Kami hanya akan menyimpan maklumat peribadi anda selagi ia perlu untuk tujuan yang dinyatakan dalam notis privasi ini, melainkan tempoh pengekalan yang lebih lama diperlukan atau dibenarkan oleh undang-undang (seperti cukai, perakaunan atau keperluan undang-undang lain). Tiada tujuan dalam notis ini memerlukan kami menyimpan maklumat peribadi anda lebih lama daripada __________. Apabila kami tidak mempunyai keperluan perniagaan yang sah yang berterusan untuk memproses maklumat peribadi anda, kami akan sama ada memadam atau menyamakan maklumat tersebut, atau, jika ini tidak mungkin (contohnya, kerana maklumat peribadi anda telah disimpan dalam arkib sandaran), maka kami akan selamat simpan maklumat peribadi anda dan asingkan ia daripada sebarang pemprosesan selanjutnya sehingga pemadaman boleh dilakukan.

8. BAGAIMANAKAH KAMI MENJAGA MAKLUMAT ANDA SELAMAT?

Ringkasnya: Kami berhasrat untuk melindungi maklumat peribadi anda melalui sistem langkah keselamatan organisasi dan teknikal. Kami telah melaksanakan langkah keselamatan teknikal dan organisasi yang sesuai yang direka bentuk untuk melindungi keselamatan sebarang maklumat peribadi yang kami proses. Walau bagaimanapun, walaupun terdapat perlindungan dan usaha kami untuk melindungi maklumat anda, tiada penghantaran elektronik melalui Internet atau teknologi storan maklumat boleh dijamin 100% selamat, jadi kami tidak boleh menjanjikan atau menjamin bahawa penggodam, penjenayah siber atau pihak ketiga yang tidak dibenarkan tidak akan mampu mengalahkan keselamatan kami, dan mengumpul, mengakses, mencuri atau mengubah suai maklumat anda secara tidak wajar. Walaupun kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi maklumat peribadi anda, penghantaran maklumat peribadi ke dan dari Laman Web kami adalah atas risiko anda sendiri. Anda hanya perlu mengakses Laman Web dalam persekitaran yang selamat.

9. APAKAH HAK PRIVASI ANDA?

Ringkasnya: Di sesetengah wilayah, seperti Kawasan Ekonomi Eropah (EEA) dan United Kingdom (UK), anda mempunyai hak yang membolehkan anda mengakses dan mengawal maklumat peribadi anda dengan lebih baik. Anda boleh menyemak, menukar atau menamatkan akaun anda pada bila-bila masa. Di sesetengah wilayah (seperti EEA dan UK), anda mempunyai hak tertentu di bawah undang-undang perlindungan data yang berkenaan. Ini mungkin termasuk hak (i) untuk meminta akses dan mendapatkan salinan maklumat peribadi anda, (ii) untuk meminta pembetulan atau pemadaman; (iii) untuk menyekat pemprosesan maklumat peribadi anda; dan (iv) jika berkenaan, kepada kemudahalihan data. Dalam keadaan tertentu, anda juga mungkin mempunyai hak untuk membantah pemprosesan maklumat peribadi anda. Untuk membuat permintaan sedemikian, sila gunakan butiran hubungan yang diberikan di bawah. Kami akan mempertimbangkan dan bertindak atas sebarang permintaan mengikut undang-undang perlindungan data yang berkenaan. Jika kami bergantung pada persetujuan anda untuk memproses maklumat peribadi anda, anda mempunyai hak untuk menarik balik kebenaran anda pada bila-bila masa. Walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa ini tidak akan menjejaskan kesahihan pemprosesan sebelum pengeluarannya, dan ia juga tidak akan menjejaskan pemprosesan maklumat peribadi anda yang dijalankan dengan bergantung pada alasan pemprosesan yang sah selain daripada persetujuan. Jika anda seorang pemastautin di EEA atau UK dan anda percaya kami memproses maklumat peribadi anda secara tidak sah, anda juga mempunyai hak untuk mengadu kepada pihak berkuasa penyeliaan perlindungan data tempatan anda. Anda boleh mendapatkan butiran hubungan mereka di sini: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm. Jika anda seorang pemastautin di Switzerland, butiran hubungan untuk pihak berkuasa perlindungan data tersedia di sini: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html. Kuki dan teknologi serupa: Kebanyakan pelayar web ditetapkan untuk menerima kuki secara lalai. Jika anda mahu, anda biasanya boleh memilih untuk menetapkan penyemak imbas anda untuk mengalih keluar kuki dan menolak kuki. Jika anda memilih untuk mengalih keluar kuki atau menolak kuki, ini boleh menjejaskan ciri atau perkhidmatan tertentu Tapak Web kami. Untuk menarik diri daripada pengiklanan berasaskan minat oleh pengiklan di Laman Web kami, lawati http://www.aboutads.info/choices/.

10. KAWALAN UNTUK CIRI JANGAN JEJAK

Kebanyakan penyemak imbas web dan beberapa sistem pengendalian mudah alih serta aplikasi mudah alih menyertakan ciri atau tetapan Jangan Jejaki (“DNTâ€) yang anda boleh aktifkan untuk menandakan keutamaan privasi anda supaya tidak mempunyai data tentang aktiviti penyemakan imbas dalam talian anda dipantau dan dikumpulkan. Pada peringkat ini tiada piawaian teknologi seragam untuk mengenali dan melaksanakan isyarat DNT telah dimuktamadkan. Oleh itu, pada masa ini kami tidak bertindak balas kepada isyarat penyemak imbas DNT atau mana-mana mekanisme lain yang secara automatik menyampaikan pilihan anda untuk tidak dijejaki dalam talian. Jika standard untuk penjejakan dalam talian diterima pakai yang mesti kami ikuti pada masa hadapan, kami akan memaklumkan anda tentang amalan tersebut dalam versi notis privasi ini yang disemak semula.

11. ADAKAH PENDUDUK CALIFORNIA MEMPUNYAI HAK PRIVASI TERTENTU?

Ringkasnya: Ya, jika anda seorang penduduk California, anda diberi hak khusus berkenaan akses kepada maklumat peribadi anda. Kod Sivil California Seksyen 1798.83, juga dikenali sebagai undang-undang “Shine The Lightâ€, membenarkan pengguna kami yang merupakan penduduk California untuk meminta dan mendapatkan daripada kami, sekali setahun dan secara percuma, maklumat tentang kategori maklumat peribadi (jika ada) kami mendedahkan kepada pihak ketiga untuk tujuan pemasaran langsung dan nama serta alamat semua pihak ketiga yang kami kongsikan maklumat peribadi pada tahun kalendar sebelum ini. Jika anda seorang penduduk California dan ingin membuat permintaan sedemikian, sila serahkan permintaan anda secara bertulis kepada kami menggunakan maklumat hubungan yang diberikan di bawah. Jika anda berumur di bawah 18 tahun, tinggal di California, dan mempunyai akaun berdaftar dengan Laman Web, anda mempunyai hak untuk meminta pengalihan keluar data yang tidak diingini yang anda siarkan secara terbuka di Laman Web. Untuk meminta pengalihan keluar data sedemikian, sila hubungi kami menggunakan maklumat hubungan yang diberikan di bawah, dan sertakan alamat e-mel yang dikaitkan dengan akaun anda dan penyata bahawa anda tinggal di California. Kami akan memastikan data tidak dipaparkan secara terbuka di Laman Web, tetapi harap maklum bahawa data tersebut mungkin tidak dialih keluar sepenuhnya atau menyeluruh daripada semua sistem kami (cth sandaran, dsb.).

Notis Privasi CCPA

Kod Peraturan California mentakrifkan “penduduk†sebagai:
(1) setiap individu yang berada di Negeri California untuk selain daripada tujuan sementara atau sementara dan
(2) setiap individu yang bermastautin di Negeri California yang berada di luar Negeri California untuk tujuan sementara atau sementara
Semua individu lain ditakrifkan sebagai “bukan pemastautin.â€
Jika takrifan “penduduk†ini terpakai kepada anda, kami mesti mematuhi hak dan kewajipan tertentu mengenai maklumat peribadi anda.

Apakah kategori maklumat peribadi yang kami kumpulkan?

Kami telah mengumpulkan kategori maklumat peribadi berikut dalam dua belas (12) bulan yang lalu: Contoh Kategori Dikumpul
A. Pengecam
Butiran hubungan, seperti nama sebenar, alias, alamat pos, telefon atau nombor hubungan mudah alih, pengecam peribadi unik, pengecam dalam talian, alamat Protokol Internet, alamat e-mel dan nama akaun YA B. Kategori maklumat peribadi yang disenaraikan dalam statut Rekod Pelanggan California
Nama, maklumat hubungan, pendidikan, pekerjaan, sejarah pekerjaan dan maklumat kewangan YA C. Ciri klasifikasi yang dilindungi di bawah undang-undang California atau persekutuan
Jantina dan tarikh lahir YA D. Maklumat komersial
Maklumat transaksi, sejarah pembelian, butiran kewangan dan maklumat pembayaran TIDAK E. Maklumat biometrik
Cap jari dan cap suara TIDAK F. Internet atau aktiviti rangkaian lain yang serupa
Sejarah penyemakan imbas, sejarah carian, tingkah laku dalam talian, data minat dan interaksi dengan tapak web, aplikasi, sistem dan iklan kami dan lain-lain YA G. Data geolokasi
Lokasi peranti YA H. Maklumat audio, elektronik, visual, haba, penciuman atau serupa
Imej dan rakaman audio, video atau panggilan yang dibuat berkaitan dengan aktiviti perniagaan kami TIDAK I. Maklumat profesional atau berkaitan pekerjaan
Butiran hubungan perniagaan untuk memberikan anda perkhidmatan kami di peringkat perniagaan, jawatan serta sejarah kerja dan kelayakan profesional jika anda memohon pekerjaan dengan kami TIDAK J. Maklumat Pendidikan
Rekod pelajar dan maklumat direktori TIDAK K. Inferens yang diambil daripada maklumat peribadi yang lain
Inferens yang diambil daripada mana-mana maklumat peribadi yang dikumpul yang disenaraikan di atas untuk membuat profil atau ringkasan tentang, sebagai contoh, keutamaan dan ciri individu YA Kami juga mungkin mengumpul maklumat peribadi lain di luar kategori ini contoh di mana anda berinteraksi dengan kami secara peribadi, dalam talian, atau melalui telefon atau mel dalam konteks:
Menerima bantuan melalui saluran sokongan pelanggan kami;
Penyertaan dalam tinjauan atau peraduan pelanggan; dan
Kemudahan dalam penyampaian Perkhidmatan kami dan untuk menjawab pertanyaan anda. Bagaimanakah kami menggunakan dan berkongsi maklumat peribadi anda? __________ mengumpul dan berkongsi maklumat peribadi anda melalui:
Kuki sasaran/kuki Pemasaran
Maklumat lanjut tentang pengumpulan data dan amalan perkongsian kami boleh didapati dalam notis privasi ini.
Anda boleh menarik diri daripada penjualan maklumat peribadi anda dengan melumpuhkan kuki dalam Tetapan Keutamaan Kuki dan mengklik pautan Jangan Jual Maklumat Peribadi Saya di halaman utama kami. Anda boleh menghubungi kami dengan melawati https://online-videos-downloader.com/contact, atau dengan merujuk kepada butiran hubungan di bahagian bawah dokumen ini. Jika anda menggunakan ejen yang diberi kuasa untuk menggunakan hak anda untuk menarik diri, kami mungkin menolak permintaan jika ejen yang diberi kuasa tidak mengemukakan bukti bahawa mereka telah diberi kuasa secara sah untuk bertindak bagi pihak anda. Adakah maklumat anda akan dikongsi dengan orang lain? Kami mungkin mendedahkan maklumat peribadi anda dengan pembekal perkhidmatan kami menurut kontrak bertulis antara kami dan setiap pembekal perkhidmatan. Setiap pembekal perkhidmatan ialah entiti untung yang memproses maklumat bagi pihak kami. Kami mungkin menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan perniagaan kami sendiri, seperti untuk menjalankan penyelidikan dalaman untuk pembangunan teknologi dan demonstrasi. Ini tidak dianggap sebagai “menjual†data peribadi anda. __________ telah mendedahkan kategori maklumat peribadi berikut kepada pihak ketiga untuk tujuan perniagaan atau komersial dalam dua belas (12) bulan sebelumnya: Kategori B. Maklumat peribadi, seperti yang ditakrifkan dalam undang-undang Rekod Pelanggan California, seperti nama anda, maklumat hubungan, pendidikan, pekerjaan, sejarah pekerjaan dan maklumat kewangan.
Kategori K. Inferens yang diambil daripada mana-mana maklumat peribadi yang disenaraikan di atas untuk membuat profil atau ringkasan tentang, sebagai contoh, keutamaan dan ciri individu.
Kategori pihak ketiga yang kami dedahkan maklumat peribadi untuk tujuan perniagaan atau komersial boleh didapati di bawah “SIAPAKAH MAKLUMAT ANDA AKAN DIKONGSI DENGAN?“. __________ telah menjual kategori maklumat peribadi berikut kepada pihak ketiga dalam dua belas (12) bulan sebelumnya:
Kategori B. Maklumat peribadi, seperti yang ditakrifkan dalam undang-undang Rekod Pelanggan California, seperti nama anda, maklumat hubungan, pendidikan, pekerjaan, sejarah pekerjaan dan maklumat kewangan.
Kategori pihak ketiga yang kami jual maklumat peribadinya ialah: Hak anda berkenaan dengan data peribadi anda Hak untuk meminta pemadaman data – Permintaan untuk memadam Anda boleh meminta pemadaman maklumat peribadi anda. Jika anda meminta kami memadamkan maklumat peribadi anda, kami akan menghormati permintaan anda dan memadam maklumat peribadi anda, tertakluk kepada pengecualian tertentu yang diperuntukkan oleh undang-undang, seperti (tetapi tidak terhad kepada) penggunaan hak kebebasan bersuara oleh pengguna lain. , keperluan pematuhan kami hasil daripada kewajipan undang-undang atau sebarang pemprosesan yang mungkin diperlukan untuk melindungi daripada aktiviti yang menyalahi undang-undang.

Hak untuk dimaklumkan – Minta untuk mengetahui

Bergantung pada keadaan, anda mempunyai hak untuk mengetahui:
sama ada kami mengumpul dan menggunakan maklumat peribadi anda;
kategori maklumat peribadi yang kami kumpulkan;
tujuan maklumat peribadi yang dikumpul digunakan;
sama ada kami menjual maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga;
kategori maklumat peribadi yang kami jual atau dedahkan untuk tujuan perniagaan;
kategori pihak ketiga yang kepadanya maklumat peribadi itu dijual atau didedahkan untuk tujuan perniagaan; dan
perniagaan atau tujuan komersial untuk mengumpul atau menjual maklumat peribadi.
Selaras dengan undang-undang yang terpakai, kami tidak bertanggungjawab untuk memberikan atau memadam maklumat pengguna yang dinyahkenal pasti sebagai tindak balas kepada permintaan pengguna atau untuk mengenal pasti semula data individu untuk mengesahkan permintaan pengguna. Hak untuk Tanpa Diskriminasi untuk Menjalankan Hak Privasi Pengguna Kami tidak akan mendiskriminasi anda jika anda menggunakan hak privasi anda.

Proses pengesahan

Setelah menerima permintaan anda, kami perlu mengesahkan identiti anda untuk menentukan anda adalah orang yang sama yang kami mempunyai maklumat dalam sistem kami. Usaha pengesahan ini memerlukan kami meminta anda memberikan maklumat supaya kami dapat memadankannya dengan maklumat yang telah anda berikan kepada kami sebelum ini. Sebagai contoh, bergantung pada jenis permintaan yang anda serahkan, kami mungkin meminta anda memberikan maklumat tertentu supaya kami dapat memadankan maklumat yang anda berikan dengan maklumat yang telah kami ada dalam fail, atau kami mungkin menghubungi anda melalui kaedah komunikasi (cth telefon atau e-mel) yang telah anda berikan kepada kami sebelum ini. Kami juga mungkin menggunakan kaedah pengesahan lain mengikut keadaan. Kami hanya akan menggunakan maklumat peribadi yang diberikan dalam permintaan anda untuk mengesahkan identiti atau kuasa anda untuk membuat permintaan. Setakat yang mungkin, kami akan mengelak daripada meminta maklumat tambahan daripada anda untuk tujuan pengesahan. Walau bagaimanapun, jika kami tidak dapat mengesahkan identiti anda daripada maklumat yang telah kami simpan, kami mungkin meminta anda memberikan maklumat tambahan untuk tujuan mengesahkan identiti anda, dan untuk tujuan keselamatan atau pencegahan penipuan. Kami akan memadamkan maklumat tambahan yang diberikan sebaik sahaja kami selesai mengesahkan anda.

Hak privasi lain

anda boleh membantah pemprosesan data peribadi anda
anda boleh meminta pembetulan data peribadi anda jika ia tidak betul atau tidak lagi berkaitan, atau meminta untuk menyekat pemprosesan data
anda boleh melantik ejen yang diberi kuasa untuk membuat permintaan di bawah CCPA bagi pihak anda. Kami mungkin menolak permintaan daripada ejen yang diberi kuasa yang tidak mengemukakan bukti bahawa mereka telah diberi kuasa secara sah untuk bertindak bagi pihak anda menurut CCPA.
Untuk melaksanakan hak ini, anda boleh menghubungi kami dengan melawati https://online-videos-downloader.com/contact, atau dengan merujuk kepada butiran hubungan di bahagian bawah dokumen ini. Jika anda mempunyai aduan tentang cara kami mengendalikan data anda, kami ingin mendengar daripada anda.

12. ADAKAH KAMI MEMBUAT KEMASKINI KEPADA NOTIS INI?

Ringkasnya: Ya, kami akan mengemas kini notis ini mengikut keperluan untuk kekal mematuhi undang-undang yang berkaitan. Kami mungkin mengemas kini notis privasi ini dari semasa ke semasa. Versi yang dikemas kini akan ditunjukkan dengan tarikh “Disemak†yang dikemas kini dan versi yang dikemas kini akan berkuat kuasa sebaik sahaja ia boleh diakses. Jika kami membuat perubahan penting pada notis privasi ini, kami mungkin memberitahu anda sama ada dengan menyiarkan notis perubahan tersebut secara jelas atau dengan menghantar pemberitahuan kepada anda secara langsung. Kami menggalakkan anda menyemak notis privasi ini dengan kerap untuk dimaklumkan tentang cara kami melindungi maklumat anda.

13. BAGAIMANA ANDA BOLEH MENGHUBUNGI KAMI TENTANG NOTIS INI?

Jika anda mempunyai soalan atau komen tentang notis ini, anda boleh menghantar e-mel kepada kami di borang hubungan google

14. BAGAIMANAKAH ANDA BOLEH MENYEMAK, MENGEMASKINI ATAU MEMADAMKAN DATA YANG KAMI KUMPUL DARIPADA ANDA?

Berdasarkan undang-undang yang terpakai di negara anda, anda mungkin mempunyai hak untuk meminta akses kepada maklumat peribadi yang kami kumpulkan daripada anda, menukar maklumat tersebut atau memadamkannya dalam beberapa keadaan. Untuk meminta menyemak, mengemas kini atau memadam maklumat peribadi anda, sila serahkan permintaan pada kami Borang hubungan .